1. |
  2. |

Polityka Zarządu

 

 

 

  • Bezpieczeństwo i Jakość - bez kompromisów.
  • Satysfakcja klienta oparta na najlepszym SEQCDD (Bezpieczeństwo, Środowisko, Jakość, Koszty, Dostawy i Prace Badawczo-Rozwojowe).
  • Duch Zespołowy, Komunikacja oraz Relacje oparte na zaufaniu.
  • Nieustanny rozwój naszych pracowników.

 

 

 

 

Dowiedz się: Kaizen | 5S | Pokayoke | Hiyari-Hatto | Sumitomo Group of Companies | SEI Sumitomo Electric Industries, Ltd. | WCM | VAVE |SWS Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | Fiat Group | SEWS-CABIND S. p. A. | Glorious Excellent Company | Sumitomo Spirit | Global HRM Policy