1. |
  2. |

Nasi Klienci

 

 

Naszymi głównymi klientami wg wielkości produkcji są:

 

  • CNH w Wielkiej Brytanii 
  • CNH w Austrii
  • CNH we Włoszech
  • FIAT w Polsce
  • FIAT we Francji
  • FIAT we Włoszech
  • IVECO we Włoszech
  • LOMBARDINI we Włoszech
  • FIAT w Chinach

 

 

 

Dowiedz się: Kaizen | 5S | Pokayoke | Hiyari-Hatto | Sumitomo Group of Companies | SEI Sumitomo Electric Industries, Ltd. | WCM | VAVE |SWS Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | Fiat Group | SEWS-CABIND S. p. A. | Glorious Excellent Company | Sumitomo Spirit | Global HRM Policy