1. |
  2. |

Nagrody


 

   Odzwierciedleniem działań Firmy są pozytywne wyniki oraz poziom satysfakcji naszych Klientów. Jednym z ważnych tego dowodów są otrzymane nagrody.

 

Nagrody „Qualitas” dla Grupy SEWS-CABIND przyznawane przez Grupę FIAT:

2007      „Qualitas” dla najlepszego dostawcy części samochodowych,

2013      Qualitas” dla najlepszego dostawcy proponującego redukcję kosztów technicznych

 

Udaje się nam również zdobyć uznanie wewnątrz Grupy Sumitomo. Już czterokrotnie Grupa SEWS CABIND otrzymała nagrodę „Glorious Excellent Company Award” za lata poprzedzające. Nagroda ta przyznawana jest przez Grupę SEI (Sumitomo Electric Industry) od 2007 roku najlepszym spośród przynależących do niej firm, w dowód uznania ich wyników ekonomicznych (poziom zysku, ROA - stopa zwrotu z aktywów), oraz wyników z zakresu bezpieczeństwa i zgodności.

2009      Glorious Excellent Company Award”

2011      Glorious Excellent Company Award”

2012      „Glorious Excellent Company Award” 

2013      „Glorious Excellent Company in the Sumitomo Electric Group ”

 

Ponadto za otrzymanie w/w nagrody 3 lata z rzędu, otrzymaliśmy specjalne wyróżnienie

2013      "Glorious Excellent Company Special Award".

 

Wewnątrz grupy Sews-Cabind, Sews-Cabind Poland otrzymała trzykrotnie certyfikat osiągnięcia Zera Reklmacji od Klienta:

2011      „1 Rok bez reklamacji od Klienta”

2012      „2 Lata bez reklamacji od Klienta”

2013      „6 Miesięcy bez reklamacji od Klienta”

 

Dowiedz się: Kaizen | 5S | Pokayoke | Hiyari-Hatto | Sumitomo Group of Companies | SEI Sumitomo Electric Industries, Ltd. | WCM | VAVE |SWS Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | Fiat Group | SEWS-CABIND S. p. A. | Glorious Excellent Company | Sumitomo Spirit | Global HRM Policy