1. |
  2. |

Kontakt

 Siedziba                     

Zakład Leśnianka
ul. Leśnianka 73
34-300 Żywiec                                  

Tel.: 33 860 48 40


Biuro

Zakład Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka 5
34-300 Żywiec
Tel.: 33 8664 100
Fax: 33 8664 150

 

Skontaktuj się z nami:
 

e-mail: poland@sews-cabind.it

 

Napisz do nas

Imię i nazwisko:

*

Email:

*

Telefon:

Treść:

*

 

*Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu wyłącznie przez firmę Sews-Cabind Poland,
(zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 883).

Dowiedz się: Kaizen | 5S | Pokayoke | Hiyari-Hatto | Sumitomo Group of Companies | SEI Sumitomo Electric Industries, Ltd. | WCM | VAVE |SWS Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | Fiat Group | SEWS-CABIND S. p. A. | Glorious Excellent Company | Sumitomo Spirit | Global HRM Policy