1. |
  2. |

Formularz aplikacyjny

1. Dane osobowe

Imię:

*

Nazwisko:

*

Data urodzenia:

*

Adres zamieszkania:

*

Telefon:

*

2. Wykształcenie

Nazwa szkoły, specjalizacja, rok ukończenia:

(w kolejności od ukończenia ostatniej nauki; każda informacja w osobnym wierszu)

*

3. Umiejętności

Znajomość języków obcych:

Angielski:

Włoski:

inne:

Komputer:

Praktyczna znajomość obsługi komputera:

(podać nazwy obsługiwanych już programów, szybkość pisania itp.)

Inne:

4. Doświadczenie zawodowe

5. Ukończone kursy i szkolenia

6. Zainteresowania

7. Inne ważne informacje

8. Motywacja

9. Informacja*

INFORMACJE

 

 

 

KONTAKT

Siedziba

Zakład Leśnianka
ul. Leśnianka 73
34-300 Żywiec
Tel.: 33 860 48 40

Biuro

Zakład Grunwaldzka
ul. Grunwaldzka 5
34-300 Żywiec
Tel.: 33 8664 100
Fax: 33 8664 150

Skontaktuj się z nami:
 

e-mail: poland@sews-cabind.it

Dowiedz się: Kaizen | 5S | Pokayoke | Hiyari-Hatto | Sumitomo Group of Companies | SEI Sumitomo Electric Industries, Ltd. | WCM | VAVE |SWS Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | Fiat Group | SEWS-CABIND S. p. A. | Glorious Excellent Company | Sumitomo Spirit | Global HRM Policy